Cultural Transmission and Artistic Exchanges in the Low Countries, 1572-1672

Mobility of artists, works of art and artistic knowledge

Verslag studiedag Middelburg 2011

Op vrijdag 4 februari vond in samenwerking met het Zeeuws archief te Middelburg de eerste studiedag plaats in het kader van het NWO-onderzoeksproject Cultural transmission and artistic exchanges in the Low Countries, 1572-1672 onder leiding van Filip Vermeylen.De interdisciplinaire studiedag in het Zeeuws archief, met als titel Middelburg als artistieke haven tussen Noord en Zuid, trok veel belangstelling van academici, maar ook van geïnteresseerde Zeelanders. De verschillende sprekers en een duidelijk geëngageerd publiek discussieerden over het historisch belang van de grensregio Zeeland als artistieke draaischijf tussen Noord en Zuid tijdens de Opstand.

De ochtendsessie onder het voorzitterschap van Marten Jan Bok (UvA) had als centraal thema de kunsthandel en de materiële cultuur in Zeeland. De mogelijkheden van de rijke bronnen van de Zeeuwse tol werden vooreerst toegelicht door Albert Meijer (Zeeuws archief) en Filip Vermeylen (EUR). Veerle de Laet (EUR) ging vervolgens dieper in op de rol van handelaren voor culturele transmissie tussen Noord en Zuid. Katie Heyning (Zeeuws archief) toonde het publiek de vele onbekende kunstschatten die Middelburg rijk was in de lange zeventiende eeuw. Na de lunch startte het middag programma onder leiding van Eric Jan Sluijter (UvA) waarin mobiliteit vanmensen en artistieke ideeën in Zeeland centraal stonden. Jan Parmentier (Antwerpen) betoogde dat het grote bereik van het waternetwerk het reizen in de Nederlanden relatief makkelijk maakte. Ineke Steevens (EUR) gaf inzicht in de migratie patronen en motieven van kunstenaars die naar Middelburg trokken. In de laatste sessie gaf Marloes Hemmer (UU) een lezing over de impact van immigranten schilders uit het zuiden op lokale schilderscholen in de Republiek, waarin thema’s als integratie en acceptatie werden besproken. Karolien de Clippel eindigde de dag met verrassende bronnen rondom de schilder Jan Breughel en zijn relatie tot Middelburg.

De vele positieve reacties en levendige discussies met het publiek kunnen gezien worden als een indicatie dat Zeeland inderdaad meer aandacht van historici en kunsthistorici verdiend dan het tot nu toe heeft gekregen. De studiedag op 4 februari was daartoe een eerste belangrijke aanzet!

Advertisements