Cultural Transmission and Artistic Exchanges in the Low Countries, 1572-1672

Mobility of artists, works of art and artistic knowledge

Symposium Middelburg 2011

Toen Jacob Cats in 1603 in Middelburg neerstreek, beschreef hij deze havenstad als wonder wel gelegen. Middelburg en bij uitbreiding Zeeland geniet inderdaad een uitstekende ligging langsheen de grens de tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Vanaf het einde van de zestiende eeuw manifesteerde de Zeeuwse hoofdstad zich als de belangrijkste haven van de jonge Republiek, op Amsterdam na. Mede dankzij het toenemend isolement van Antwerpen ende aanwassende stroom vluchtelingen uit de Zuiden kon Middelburg uitgroeien tot een prominente handelsplaats en artistiek centrum. Het speelde bovendien een cruciale rol als transitcentrum voor personen, goederen en kennis tussen de uit elkaar groeiende landsdelen, niet in het minst voor de culturele industrieën. Nochtans werd er tot dusver betrekkelijk weinig aandacht besteed aan Zeeland in het (kunst-) historisch onderzoek. Deze interdisciplinaire studiedag wenst dan ook het historisch belang van deze grensregio als artistieke draaischijf tussen Noord en Zuid tijdens de Opstand in kaart te brengen, en nieuwe onderzoekslijnen uit te stippelen.

Programma studiemiddag Middelburg

10.00-10.30 Registratie
Kunsthandel  en de materiele cultuur in Zeeland 
10.30-10.35 Welkomstwoord door Hanny Kool-Blokland (ZA)
10.35-11.00 Albert Meijer (ZA)
Spiegel van handelsbewegingen: de Zeeuwse tol
11.00-11.30 Filip Vermeylen (EUR)
Middelburg als centrum voor de kunsthandel tussen de Noordelijke en zuidelijke Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw.
11.30-11.45 KOFFIE
11.45-12.15 Veerle de Laet (EUR)
Culturele transmissie vanuit economisch perspectief. De firma Forchout.
12.15-12.45 Katie Keyning (ZA)
Onbekende aspecten van de materiële cultuur in Zeeland
12.45-13.45 LUNCH
Mobiliteit van mensen en artistieke ideeën in Zeeland
Voorzitter: Eric-Jan Sluijter (UVA)
13.30-14.15 Jan Parmentier (MAS)
Het Waternetwerk. Reizen in de Lage Landen tijdens de zeventiende eeuw
14.15-14.45 Ineke Steevens (EUR)
De rol van sociale netwerken bij ‘Middelburgse’ kunstenaars. Een vergelijkende studie
14.45-15.00 KOFFIE
15.00-15.30 Marloes Hemmer (UU)
Vreemden in de lokale schilderschool? Een bronnenonderzoek naar het eefect van mobiliteit op de lokale schilderschool, 1572 – 1672
15.30-16.00 Karolien de Clippel (UU)
Jan Breughel de Oude en de Middelburgconnectie
16.00-16.30 Afsluitende discussie
16.30 Borrel aangeboden door het Zeeuws archief

Deze studiedag werd georganiseerd door het Zeeuws Archief en het NWO-onderzoeksproject Cultural transmission and artistic exchanges in the Low Countries, 1572-1672. Mobility of artists, works of art and artistic knowledge (http://www.eshcc.eur.nl/aep/)

Locatie: Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg.

Wetenschappelijk comité: Karolien de Clippel, Albert Meijer en Filip Vermeylen.

Het verslag van de studiedag vindt u hier.

Advertisements